Egil Martin Kurdøl: Modifikasjoner / Modifications

Romantische Deutsche Landschaften, div media (2020)

⤳ 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |

undervisningsplansjer / wall charts, div media (2019)

⤳ 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |

engelsk revejakt / english fox hunt, div media (2018)

⤳ 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |

Hayfeverpictures, div media (2015)

⤳ 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |

Debris, blandingsteknikk på atlas fra 1800-tallet (2012 – 2015)

⤳ 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |