Kunstner Egil Martin Kurdøl – billedkunst, land art, kunst i natur

© Egil Martin Kurdøl
Simultan komposisjon (til Robert Delauney) - Egil Martin Kurdøl 2015

Egil Martin Kurdøl er billedkunstner og land art–kunstner. Han arbeider hovedsaklig ute i naturen med skulptur og installasjoner, men også med offentlig utsmykking, tegninger og fotografi.

kontakt: ekurd@online.no