Egil Martin Kurdøl: Tegninger / Drawings

Kontinentale bevegelser (Atlas) (serie av 16 bilder) (2017)

Kontinentale bevegelser (Atlas) 1
Kontinentale bevegelser (Atlas) 2
Kontinentale bevegelser (Atlas) 3
Kontinentale bevegelser (Atlas) 4
Kontinentale bevegelser (Atlas) 5
Kontinentale bevegelser (Atlas) 6
Kontinentale bevegelser (Atlas) 7
Kontinentale bevegelser (Atlas) 8
Kontinentale bevegelser (Atlas) 9
Kontinentale bevegelser (Atlas) 10
Kontinentale bevegelser (Atlas) 11
Kontinentale bevegelser (Atlas) 12
Kontinentale bevegelser (Atlas) 13
Kontinentale bevegelser (Atlas) 14
Kontinentale bevegelser (Atlas) 15
Kontinentale bevegelser (Atlas) 16

Brystpanelbilde, blandingsteknikk (2015)

Hayfeverpictures, div media (2015)

Debris, blandingsteknikk på atlas fra 1800-tallet (2012 – 2015)

Debris blyant (1985 – 2010)