Egil Martin Kurdøl: Tegninger / Drawings

2024: Fabel-aktige sekvenser

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser: Beskyttet».

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser: Barføtt».

2023: Fabel-aktige sekvenser

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

© Egil Martin Kurdøl
«Fabel-aktige sekvenser». Foto: Morten Reiten.

Kontinentale bevegelser (Atlas) (2017)

Kontinentale bevegelser (Atlas) 13
Kontinentale bevegelser (Atlas) 14
Kontinentale bevegelser (Atlas) 15
Kontinentale bevegelser (Atlas) 16

Brystpanelbilde, blandingsteknikk (2015)

Debris blyant (1985 – 2010)