Egil Martin Kurdøl: Tegninger / Drawings

Brystpanelbilde, blandingsteknikk (2015)

Hayfeverpictures, div media (2015)

Debris, blandingsteknikk på atlas fra 1800-tallet (2012 – 2015)

Debris blyant (1985 – 2010)